SVTF - Svensk Vägteknisk Förening

Svenska Vägtekniska Föreningen

Om oss

De första tankarna kring en vägteknisk förening med inspiration från SGF (Svenska Geotekniska Föreningen) tros ha fötts sent en kväll någonstans i Reykjavik efter ett NVF-möte för ett antal år sedan. Sedan dess har den tanken ömsom spirat och ömsom varit djupt begraven under vardagens arbetsbörda. Under 2020 togs arbetet upp i mer strukturerad form och under det föregående året har tankarna förankrats bland företrädare i branschen (akademi, beställare, konsulter och utförare) och föreningens syfte har börjat ta form i samråd med kloka personer runt om i landet

 

Nu har tankarna äntligen omsatts i verklighet och en första stämma hölls 2021-06-22 för att faktiskt bilda föreningen, där vi fick det kvitto från Er i branschen att vi varit rätt ute i tankarna.


2022 blir det första verksamhetsåret med betalande medlemmar, men under den andra halvan av 2021 har ändå en uppstartande verksamhet skett under en interimstyrelse bestående av till exempel digitala webinarier.Om SVTF

Svenska vägtekniska föreningen har till ändamål att främja vägteknikens självklara roll i samhällsbyggandet och stärka vägteknikerns identitet.

Föreningen har till ändamål att i ett nationellt och internationellt perspektiv främja utvecklingen av de vetenskapliga och ingenjörsmässiga aspekterna inom samhällsbyggande som är relaterade till vägöverbyggnader och dess samverkan med andra teknikområden.

Föreningen ska skapa mervärde för medlemen, driva utveckling, påverka nationellt samt sätta svensk vägteknik på den internationella kartan.

Inom SVTF ska det finnas möjlighet att skapa sektioner och arbetsgrupper som har till uppgift att bevaka och driva utveckling inom sina respektive områden. SVTF främjar kunskapsutveckling och utbildning inom branschen genom att säkerställa ett brett och intressant kursutbud.Använd kontaktformuläret nedan eller maila för att få kontakt med SVTF

Kontakta oss