Aktuella webinarier inom SVTF 2023


För inbjudan till ett webinarie, använd kontaktformuläret här på hemsidan!


SVTF Webinarie#13, 5 September 12:05

Första tillfället kommer att avhandla ”Årets innovation 2022 (SBUF) - Implementering av seismiska ytvågsmätningar”,


De följande är fortfarande under planering men möjliga ämnen som diskuteras är till exempel: Nätarmering av asfalt, Geoceller och terrasförstärkning, Elvägar och Masshantering - rapportering jobb gjorda i Väst. Men här vill vi gärna ha input från er medlemmar! Vad vill ni höra presentationer om, eller sitter du kanske själv på något intressant att förmedla? Tveka inte att höra av er till någon i styrelsen med tankar!SVTF Webinarie#14,  11 Oktober 12:05SVTF Webinarie#15,  1 November 12:05SVTF Webinarie#16,  6 December 12:05
Tidigare genomförda webinarier inom SVTF


Våren 2023


SVTF Webinarie#12,  3 Maj 12:05 (Video)

Val av beläggningar samt kravställning av Nicklas Malmkvist från AFRY

Det finns mycket teorier, tankar och erfarenheter kring detta samt en del kravdokument att uppfylla.SVTF Webinarie#11,  31 Mars 12:05

Fältundersökningar på flygplatser av Martin Wiström & Sven Agardh från Ramboll

Undersökningsmetodik och beräkningar på data från flygplatser skiljer sig i vissa hänseenden från våra vanliga vägapplikationer och i detta webinariet kommer vi att göra en snabb resa genom flygets förunderliga värld.SVTF Webinarie#10,  1 Mars 12:05

Transporter och vindkraft av Erik Maksimainen från TrafikverketSVTF Webinarie#9,  8 Februari 12:05

Bärighetskrav i totalentreprenader (exjobb) av bl a Daniel Rittsten från Ramboll.
2022SVTF Webinarie#4,  2 Februari 12:05

Drönare – Exempel på praktiska tillämpningar i TRV-projekt   Andreas Nordöst

Drönare används mer och mer i Trafikverkets projekt. Andreas Nordöst, till vardags specialist på vägutformning på TRV visar exempel på drönarens möjligheter och några konkreta tillämpningar från olika projekt.SVTF Webinarie#5,   2 Mars 12:05

Vad händer i ett väglaboratorium, och vilka metoder är det vi använder? SVTF Webinarie#6,   31 Mars 12:05

EraPave, ett framtida dimensioneringsverktyg 

OBS! Startar efter årsmötet!SVTF Webinarie#7,   4 Maj 12:05

Flygfält och dess skillnader och utmaningarSVTF Webinarie#8, 7 Dec 12:05

Vad är en Vägtekniker2021


SVTF Webinarie#1,   19 Oktober 12:00

Historisk vägdata som verktyg för livslängdsberäkning och budgetering   Kristin Eklöf


Kristin ger oss en sammanfattning av det arbete hon gjort med att analysera beräknade livslängder för beläggningar baserat på olika tillgängliga data, och hur detta kan användas för till exempel budgetering och andra analyser.SVTF Webinarie#2,   3 November 12:00

Elvägar i Sverige, var står vi idag?   Roger Ullström


Det pågår flera olika initiativ inom elvägsområdet i Sverige just nu, och Roger Ullström ger oss en överblick på vad som är aktuellt och hur Trafikverket tänker sig framtiden inom området.
SVTF Webinarie#3,   1 December 12:00

Breddningshandboken, användande och pågående revidering   Carl-Gösta Enocksson


Trafikverkets handbok för breddningar av befintlig väg har nu varit skarp i verksamheten att par år, och Carl-Gösta ger oss en uppdatering på hur den har använts och en översikt av de pågående revideringarna som ska vara klara till årsskiftet.